วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

MSI Z77A-GD65 GAMING Driver for Windows x86/x64


 • type
  AMI BIOS
 • language
  English
 • update
  2013-11-14
 • description
  - Update ME firmware to v.8.1.50.1456.
  - Update M-Flash module.
  - Support KAMA reader Tr, Akasa USB card reader.
 • version
  25.2
 • size
  5.67 MB
 • file
 • type
  AMI BIOS
 • language
  English
 • update
  2013-07-15
 • description
  - Update CPU Micro Code.
  - Update ME firmware to v.8.1.40.1416.
  - Support LSI 9270-8i RAID card.
 • version
  25.1
 • size
  5.67 MB
 • file
 • type
  AMI BIOS
 • language
  English
 • update
  2013-03-20
 • description
  New BIOS Release
 • version
  25.0
 • size
  5.66 MB
 • file

 • title
 • type
  System & Chipset Drivers
 • os
  Win8 32, Win8 64, Win7 64, Win7 32, XP 64, XP 32
 • language
  English
 • update
  2013-10-16
 • note
  For Intel ME FW 8.1 system
 • version
  8.1.30.1349
 • size
  55.6 MB
 • file
 • title
 • type
  System & Chipset Drivers
 • os
  Win8.1 32, Win8.1 64, Win8 32, Win8 64, Win7 64, Win7 32, XP 64, XP 32
 • language
  English
 • update
  2013-10-14
 • version
  9.4.0.1026
 • size
  5.27 MB
 • file
 • title
 • type
  System & Chipset Drivers
 • os
  XP 64, XP 32
 • language
  English
 • update
  2012-11-14
 • description
  Intel Trusted Platform chipset driver
  XP: 2.01.0001.00
 • version
  2.01.0001.00
 • size
  0.06 MB
 • file
 • title
 • type
  On-Board Audio Drivers
 • os
  Win8.1 32, Win8.1 64, Win8 32, Win8 64, Win7 64, Win7 32, XP 64, XP 32
 • language
  English
 • update
  2014-01-03
 • description
  WinXP Driver Version: 5.10.0.7111
  Windows 8.1/8/7 Version: 6.0.1.7111
 • version
  6.0.1.7111
 • size
  220.59 MB
 • file
 • title
 • type
  On-Board PIDE/SATA Drivers
 • os
  Win8.1 32, Win8.1 64, Win8 32, Win8 64, Win7 64, Win7 32, XP 64, XP 32
 • language
  English
 • update
  2014-01-28
 • version
  2.0.4.000
 • size
  3.16 MB
 • file
 • title
 • type
  On-Board PIDE/SATA Drivers
 • os
  Win8 32, Win8 64, Win7 64, Win7 32
 • language
  English
 • update
  2013-03-07
 • description
  Intel Rapid Storage Technology for SATA RAID and AHCI mode.
 • version
  11.5.4.1001
 • size
  12 MB
 • file
 • title
 • type
  On-Board VGA Drivers
 • os
  Win8.1 32, Win8.1 64, Win8 32, Win8 64, Win7 64, Win7 32
 • language
  English
 • update
  2013-10-23
 • description
  VGA Driver
 • version
  10.18.10.3277
 • size
  256.72 MB
 • file
 • title
 • type
  On-Board VGA Drivers
 • os
  Win8 32, Win8 64, Win7 64, Win7 32
 • language
  English
 • update
  2013-08-19
 • description
  Only support Sandy Bridge CPU.
 • version
  9.17.10.2867
 • size
  245.44 MB
 • file
 • title
 • type
  On-Board VGA Drivers
 • os
  XP 64, XP 32
 • language
  English
 • update
  2013-06-25
 • note
  .net framework 3.5 is required.
 • version
  6.14.10.5400
 • size
  53.11 MB
 • file
 • title
 • type
  On-Board VGA Drivers
 • os
  Win8 32, Win8 64, Win7 64, Win7 32
 • language
  English
 • update
  2013-06-07
 • note
  .net framework 3.5 is required.
 • version
  2.1.224
 • size
  21.42 MB
 • file
 • title
 • type
  Others Drivers
 • os
  Win8.1 32, Win8.1 64, Win8 32, Win8 64, Win7 64, Win7 32, XP 64, XP 32
 • language
  English
 • update
  2013-10-21
 • note
  For Intel ME FW 8.1.40 system
 • version
  9.5.15.1730
 • size
  56.19 MB
 • file

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...