วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

MSI Hetis G41 Driver for Windows x86/x64


Description1. Remove no ps2 keyboard message
2. Improve s3 resume time
Version1.40
TypeBIOSRelease Date2011-06-30
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionFirst Release.Version1.30
TypeAMI BIOSRelease Date2010-04-14
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Intel Chipset Driver
DescriptionWindows 7 Version:9.1.1.1016
Windows xp Version:9.0.0.1011
VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2010-10-21
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel Chipset Driver
DescriptionWindows 7 Version:9.1.1.1016
Windows xp Version:9.0.0.1011
VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2010-10-21
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
INTEL 82573L LAN Driver
DescriptionWindows 7 Version:9.13.12.0
Windows xp Version:9.12.18.0
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2010-10-21
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
INTEL 82573L LAN Driver
DescriptionWindows 7 Version:9.13.12.0
Windows xp Version:9.12.18.0
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2010-10-21
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Realtek Audio Driver
DescriptionWindows 7 Version: 6.0.1.5983
Windows xp Version: 5.10.0.5700
VersionN/A
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2010-10-21
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Realtek Audio Driver
DescriptionWindows 7 Version: 6.0.1.5983
Windows xp Version: 5.10.0.5700
VersionN/A
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2010-10-21
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Raid Driver
DescriptionWindows 7 Version: 1.17.52.2
Windows XP Version:1.17.44.05
VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2010-10-21
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Raid Driver
DescriptionWindows 7 Version: 1.17.52.2
Windows XP Version:1.17.44.05
VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2010-10-21
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel VGA Driver
DescriptionWindows 7 Version: 8.15.10.1808
Windows XP Version: 6.14.10.4990
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2010-10-21
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Intel VGA Driver
DescriptionWindows 7 Version: 8.15.10.1808
Windows XP Version: 6.14.10.4990
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2010-10-21
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...