วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

MSI MS-9A68 Driver for Windows x86/x64


DescriptionN/AVersion100
TypeBIOSRelease Date2013-06-14
DownloaddownloadFile Size2.94 MB
Note
DescriptionN/AVersion200
TypeBIOSRelease Date2013-06-11
DownloaddownloadFile Size4.56 MB
Note
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.3.0.1026
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-06-13
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32, XP 64, XP 32
DownloaddownloadFile Size4.29 MB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion18.0
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-06-13
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile Size62.73 MB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion18.0
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-06-13
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile Size40.6 MB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersionR2.70
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-03-08
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile Size31.19 MB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersionR2.70
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-03-08
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile Size98.46 MB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionVersion:
Win8 64: 15.28.12.642932
Win8 32: 15.28.12.2932
Win7 64: 15.28.12.64.2932
Win7 32: 15.28.12.2932
XP 64 / 32: 14.51.7.5421
Version15.28.12.642932
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-06-13
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32, XP 64, XP 32
DownloaddownloadFile Size0 MB
NoteN/A
ME8 Driver
DescriptionN/AVersion8.0.13.1502
TypeOthers DriversRelease Date2013-06-13
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32, XP 64, XP 32
DownloaddownloadFile Size57.61 MB
NoteN/A
RST Driver
DescriptionN/AVersion11.7.0.1013
TypeOthers DriversRelease Date2013-06-13
OSWin8 64, Win8 32, Win7 32
DownloaddownloadFile Size0.65 MB
NoteN/A
RST Driver
DescriptionN/AVersion11.2.0.1006
TypeOthers DriversRelease Date2013-06-13
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile Size0.6 MB
NoteN/A
USB3.0 Device
DescriptionN/AVersion1.0.7.248
TypeOthers DriversRelease Date2013-06-13
OSN/A
DownloaddownloadFile Size7.07 MB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...