วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

MSI IM-Q35 Driver for Windows x86/x64


DescriptionFirst Release.Version1.00
TypeAMI BIOSRelease Date2008-09-18
DownloaddownloadFile Size0 MB
Note
Intel INF Driver V8.3.0.1013
DescriptionDriver Verson:8.3.0.1013
VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2008-09-18
OSVista 32, XP 32, Win 2000, Win 98, Win 98 SE, Win Me, Win 95
DownloaddownloadFile Size0 MB
NoteN/A
Intel 82566DM LAN Driver
DescriptionWindows XP 32 SP2 version: 9.10.8.0
Windows XP 64 SP2 version: 9.9.8.0
Windows Vista 32 SP1 version: 9.12.16.0
Windows Vista 64 SP1 version: 9.12.16.0
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-09-19
OSXP 32, Win 2000
DownloaddownloadFile Size0 MB
NoteN/A
Intel 82566DM LAN Driver
DescriptionWindows XP 32 SP2 version: 9.10.8.0
Windows XP 64 SP2 version: 9.9.8.0
Windows Vista 32 SP1 version: 9.12.16.0
Windows Vista 64 SP1 version: 9.12.16.0
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-09-19
OSVista 32
DownloaddownloadFile Size0 MB
NoteN/A
Intel 82566DM LAN Driver
DescriptionWindows XP 32 SP2 version: 9.10.8.0
Windows XP 64 SP2 version: 9.9.8.0
Windows Vista 32 SP1 version: 9.12.16.0
Windows Vista 64 SP1 version: 9.12.16.0
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-09-19
OSVista 64
DownloaddownloadFile Size0 MB
NoteN/A
Intel 82566DM LAN Driver
DescriptionWindows XP 32 SP2 version: 9.10.8.0
Windows XP 64 SP2 version: 9.9.8.0
Windows Vista 32 SP1 version: 9.12.16.0
Windows Vista 64 SP1 version: 9.12.16.0
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-09-19
OSXP 64
DownloaddownloadFile Size0 MB
NoteN/A
Intel 82573L LAN Driver
DescriptionWindows XP 32 SP2 Version: 9.10.8.0
Windows XP 64 SP2 Version: 9.7.34.0
Windows Vista 32 SP1 Version: 9.11.5.4
Windows Vista 64 SP1 Version: 9.7.32.0
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-09-19
OSXP 32, Win 2000
DownloaddownloadFile Size0 MB
NoteN/A
Intel 82573L LAN Driver
DescriptionWindows XP 32 SP2 Version: 9.10.8.0
Windows XP 64 SP2 Version: 9.7.34.0
Windows Vista 32 SP1 Version: 9.11.5.4
Windows Vista 64 SP1 Version: 9.7.32.0
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-09-19
OSVista 32
DownloaddownloadFile Size0 MB
NoteN/A
Intel 82573L LAN Driver
DescriptionWindows XP 32 SP2 Version: 9.10.8.0
Windows XP 64 SP2 Version: 9.7.34.0
Windows Vista 32 SP1 Version: 9.11.5.4
Windows Vista 64 SP1 Version: 9.7.32.0
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-09-19
OSVista 64
DownloaddownloadFile Size0 MB
NoteN/A
Intel 82573L LAN Driver
DescriptionWindows XP 32 SP2 Version: 9.10.8.0
Windows XP 64 SP2 Version: 9.7.34.0
Windows Vista 32 SP1 Version: 9.11.5.4
Windows Vista 64 SP1 Version: 9.7.32.0
VersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2008-09-19
OSXP 64
DownloaddownloadFile Size0 MB
NoteN/A
Intel VGA Driver
DescriptionXP 32 SP2 Version:6.14.10.4833
XP 64 SP2 Version: 6.14.10.4833
Vista 32 SP1 Version:7.14.10.1277
Vista 64 SP1 Version:7.14.10.1277
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2008-09-19
OSXP 32, Win 2000
DownloaddownloadFile Size0 MB
NoteN/A
Intel VGA Driver
DescriptionXP 32 SP2 Version:6.14.10.4833
XP 64 SP2 Version: 6.14.10.4833
Vista 32 SP1 Version:7.14.10.1277
Vista 64 SP1 Version:7.14.10.1277
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2008-09-19
OSVista 32
DownloaddownloadFile Size0 MB
NoteN/A
Intel VGA Driver
DescriptionXP 32 SP2 Version:6.14.10.4833
XP 64 SP2 Version: 6.14.10.4833
Vista 32 SP1 Version:7.14.10.1277
Vista 64 SP1 Version:7.14.10.1277
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2008-09-19
OSVista 64
DownloaddownloadFile Size0 MB
NoteN/A
Intel VGA Driver
DescriptionXP 32 SP2 Version:6.14.10.4833
XP 64 SP2 Version: 6.14.10.4833
Vista 32 SP1 Version:7.14.10.1277
Vista 64 SP1 Version:7.14.10.1277
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2008-09-19
OSXP 64
DownloaddownloadFile Size0 MB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...