วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

MSI K2-105-A2M Driver for Windows x86/x64


DescriptionSupport AMD Shanghai CPU&DDR2 800 Memory.Version2.00
TypePhoenix BIOSRelease Date2008-12-24
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionFirst Release.Version1.00
TypePhoenix BIOSRelease Date2008-06-23
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Nvidia nForce MCP55 V-pro Chipset / SATA Raid / LAN Driver
DescriptionWindows Server 2003 Version:9.21
Windows Server 2008 Version:9.27
SATA Raid Driver Version: 5.10.2600.0687
VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2008-08-15
OSWinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Nvidia nForce MCP55 V-pro Chipset / SATA Raid / LAN Driver
DescriptionWindows Server 2003 Version:9.21
Windows Server 2008 Version:9.27
SATA Raid Driver Version: 5.10.2600.0687
VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2008-08-15
OSWinServer 2003 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Nvidia nForce MCP55 V-pro Chipset / SATA Raid / LAN Driver
DescriptionWindows Server 2003 Version:9.21
Windows Server 2008 Version:9.27
SATA Raid Driver Version: 5.10.2600.0687
VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2008-08-15
OSWinServer 2008 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Nvidia nForce MCP55 V-pro Chipset / SATA Raid / LAN Driver
DescriptionWindows Server 2003 Version:9.21
Windows Server 2008 Version:9.27
SATA Raid Driver Version: 5.10.2600.0687
VersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2008-08-15
OSWinServer 2008 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
NVIDIA Linux SATA RAID Driver
DescriptionDriver Version:9.48
Support OS:
SuSE Linux Enterprise Server 10 SP1
SuSE Linux Enterprise Server 10 SP1 64bit

VersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2008-06-13
OSLinux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
XGI Display Driver
DescriptionAll onboard XGI Graphic controller motherboards.
Windows Server 2003 Ver: R1.09.03
Windows Server 2008 Ver: R1.11.0.1
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2008-06-13
OSWinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
XGI Display Driver
DescriptionAll onboard XGI Graphic controller motherboards.
Windows Server 2003 Ver: R1.09.03
Windows Server 2008 Ver: R1.11.0.1
VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2008-06-13
OSWinServer 2008 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
IPM/BMC Driver
DescriptionDriver Version: 1.19.6VersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2008-06-13
OSLinux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
IPM/BMC Driver
DescriptionDriver Version: 1.19.6VersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2008-06-13
OSWinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
IPM/BMC Driver
DescriptionDriver Version: 1.19.6VersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2008-06-13
OSWinServer 2003 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...