วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

MSI MS-9893 Driver for Windows x86/x64


DescriptionN/AVersion1.12
TypeBIOSRelease Date2012-08-24
DownloaddownloadFile Size1.21 MB
Note
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.2.2.1034
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2012-08-24
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile Size2.6 MB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion8.027.00
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-08-24
OSLinux
DownloaddownloadFile Size0.08 MB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-08-24
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile Size5.69 MB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-08-24
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile Size5.51 MB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion5.15
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2012-08-24
OSLinux
DownloaddownloadFile Size3.48 MB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersionR2.70
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2012-08-24
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile Size99.03 MB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion2.70
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2012-08-24
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile Size31.31 MB
NoteN/A
SATA Driver
DescriptionN/AVersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2012-08-24
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile Size3.92 MB
NoteN/A
SATA Driver
DescriptionN/AVersion1. 3.4
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2012-08-24
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile Size5.36 MB
NoteN/A
SATA Driver
DescriptionN/AVersionN/A
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2012-08-24
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile Size3.92 MB
NoteN/A
SATA Driver
DescriptionN/AVersion1. 3.4
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2012-08-24
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile Size5.36 MB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionGraphics: 8.14.8.1083
Display Audio Driver: 6.14.0.3081
Version8.14.8.1083
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2012-08-24
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile Size17.14 MB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion1.12
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2012-08-24
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile Size8.19 MB
NoteN/A
TPM Driver
DescriptionN/AVersion3.7
TypeOthers DriversRelease Date2012-08-24
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile Size59.8 MB
NoteN/A
TPM Driver
DescriptionN/AVersion3.7
TypeOthers DriversRelease Date2012-08-24
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile Size27.18 MB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...