วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

MSI MS-9895 Driver for Windows x86/x64


DescriptionN/AVersion1.21
TypeBIOSRelease Date2012-08-24
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.2.2.1034
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-03-25
OSWin7 32, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
RST Driver
DescriptionN/AVersion10.1.0.1008
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-03-25
OSWin7 32, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion16.4
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-03-25
OSWin7 32, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion6493_PG341
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-03-25
OSWin7 32, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
SATA Driver
DescriptionN/AVersion1.3.8.000
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2013-03-25
OSWin7 32, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion1.15.1.3278
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-03-25
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion8.14.8.1077
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-03-25
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...