วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

MSI MS-9896 Driver for Windows x86/x64
DescriptionN/AVersion210
TypeBIOSRelease Date2013-03-06
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.2.2.1034
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-08-01
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.2.2.1034
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-07-31
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion17.3
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-08-01
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion17.3
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-08-01
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersionR2.70
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-07-31
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersionR2.70
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-03-12
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
SATA Driver
DescriptionN/AVersion1. 3. 8
TypeOn-Board PIDE/SATA DriversRelease Date2012-08-24
OSWin7 64, Vista 64, Vista 32, XP 64, XP 32, WinServer 2008 32, WinServer 2008 64, WinServer 2003 64, WinServer 2003 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion8.0.2.0.1086
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-07-31
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion1.15
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-07-31
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
RST Driver
DescriptionN/AVersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2013-08-01
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
RST Driver
DescriptionN/AVersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2013-08-01
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...