วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

MSI MS-9897 Driver for Windows x86/x64

DescriptionN/AVersion710
TypeBIOSRelease Date2013-06-11
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionN/AVersion100
TypeBIOSRelease Date2012-10-02
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.3.0.1026
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-06-13
OSWin8 64, Win7 64, Win7 32, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion17.4
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-06-13
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion17.4
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-06-13
OSWin8 64, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
ME8 Driver
DescriptionN/AVersion8.0.13.1502
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-06-13
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersionR2.70
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-06-13
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersionR2.70
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-06-13
OSWin8 64, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion6.14.10.5427
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-06-13
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion9.17.10.2875
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-06-13
OSWin8 64, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
RST Driver
DescriptionN/AVersion11.6.0.1030
TypeOthers DriversRelease Date2013-06-13
OSWin8 64, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
TPM Driver
DescriptionN/AVersion1.1
TypeOthers DriversRelease Date2013-06-13
OSWin8 64, Win7 64, Win7 32, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
RST Driver
DescriptionN/AVersion11.2.0.1006
TypeOthers DriversRelease Date2013-06-13
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
USB 3.0
DescriptionN/AVersion1.0.5.235
TypeOthers DriversRelease Date2013-03-08
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Bluetooth Driver
DescriptionN/AVersion3.644.610.091412
TypeWireless LAN DriversRelease Date2013-06-13
OSWin8 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Bluetooth Driver
DescriptionN/AVersion3.644.610.091412
TypeWireless LAN DriversRelease Date2013-06-13
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Wireless LAN Driver
DescriptionN/AVersion2007.5.1024.2012
TypeWireless LAN DriversRelease Date2013-03-12
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Wireless LAN Driver
DescriptionN/AVersion2007.4.1001.2012
TypeWireless LAN DriversRelease Date2013-03-12
OSWin8 64, Win8 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...