วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

MSI MS-98A9 Driver for Windows x86/x64


DescriptionN/AVersion100
TypeBIOSRelease Date2013-03-06
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.3.0.1025
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-03-08
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32, XP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.3.0.1019
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2012-10-02
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.3.0.1019
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2012-10-02
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion173
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-03-08
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32, XP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion17.1
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-10-02
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion17.1
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-10-02
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion1.10.6
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-10-02
OSLinux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersionR2.70
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-03-08
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersionR2.70
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-03-08
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersionR2.68
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2012-10-02
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion5.16
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2012-10-02
OSLinux
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionWin 7 64 / Win8 64: 15.28.7.64.2867
Win 7 32 / Win8 32: 15.28.7.2867
Version15.28.7.64.2867
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-03-08
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion6.14.10.5427
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-03-08
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionDriver versions: 15.26.8.2696 and 15.26.8.64.2696VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2012-10-02
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionDriver versions: 15.26.8.2696 and 15.26.8.64.2696VersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2012-10-02
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
ME Driver
DescriptionN/AVersion8.0.12.1498
TypeOthers DriversRelease Date2013-03-08
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32, XP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
USB 3.0
DescriptionN/AVersion1.0.5.235
TypeOthers DriversRelease Date2013-03-08
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
RST Driver
DescriptionN/AVersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2013-03-08
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
RST Driver
DescriptionN/AVersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2013-03-08
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Imsm Driver
DescriptionN/AVersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2012-10-02
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
TPM Driver
DescriptionN/AVersion1.1
TypeOthers DriversRelease Date2012-10-02
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Imsm Driver
DescriptionN/AVersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2012-10-02
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Wireless LAN Driver
DescriptionBluetooth: 4.0.04.324
Wireless LAN: 3.2.3.0
VersionN/A
TypeWireless LAN DriversRelease Date2012-10-02
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...