วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

MSI MS-98C7 Driver for Windows x86/x64


DescriptionE98C7IMS.100 for Q87Version100
TypeBIOSRelease Date2014-01-22
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
DescriptionE98C7IMS.200 for H81Version200
TypeBIOSRelease Date2014-01-22
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.4.0.1026
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2014-01-22
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.4.0.1026
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2014-01-22
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionLAN(I217-LM): 18.5(12.8.33.0)
LAN(I210-AT): 18.5(12.7.28.0)
Version18.5
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2014-01-22
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionLAN(I217-LM): 11(12.5.18.0)
LAN(I210-AT): 11(12.3.35.0)
Version11
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2014-01-22
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion6.0.1.6833
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2014-01-22
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion2.5.0.19
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2014-01-22
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion15.31.19.3293
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2014-01-22
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion15.31.19.64.3293
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2014-01-22
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion14.56.0.5441
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2014-01-22
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion14.56.64.5441
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2014-01-22
OSXP 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
IAMT9.0 Driver
DescriptionN/AVersion9.0.13.1402
TypeOthers DriversRelease Date2014-01-22
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
RST Driver
DescriptionN/AVersion12.8.0.1016
TypeOthers DriversRelease Date2014-01-22
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
USB 3.0 Driver
DescriptionN/AVersion2.5.0.19
TypeOthers DriversRelease Date2014-01-22
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
IAMT9.0 Driver
DescriptionN/AVersion9.0.13.1402
TypeOthers DriversRelease Date2014-01-22
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...