วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

MSI MS-98D2 Driver for Windows x86/x64


DescriptionN/AVersion100
TypeBIOSRelease Date2013-11-19
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.2.2.1034
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-09-02
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.2.2.1034
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2013-09-02
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion5.814
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-11-19
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion7.073
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2013-11-19
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersionR2.71
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-09-02
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersionR2.71
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-09-02
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion1.15.0.3278
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-11-19
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion8.0.4.0.1091
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2013-11-19
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
RST Driver
DescriptionN/AVersion11.2.0.1006
TypeOthers DriversRelease Date2013-11-19
OSWin7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
RST Driver
DescriptionN/AVersion11.2.0.1006
TypeOthers DriversRelease Date2013-06-13
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...