วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

MSI MS-98D3 Driver for Windows x86/x64DescriptionN/AVersion100
TypeBIOSRelease Date2014-01-22
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.4.0.1026
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2014-01-22
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.4.0.1026
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2014-01-22
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion5.814
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2014-01-22
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionWin7: 7.073
Win8: 8.018
Version8.018
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2014-01-22
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersionR2.71
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2014-01-22
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersionR2.71
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2013-09-02
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion14.56.0.5441
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2014-01-22
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion15.31.17.64.3257
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2014-01-22
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
MEI Driver
DescriptionN/AVersion9.0.0.1287
TypeOthers DriversRelease Date2014-01-22
OSXP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
MEI Driver
DescriptionN/AVersion9.0.0.1287
TypeOthers DriversRelease Date2014-01-22
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
RST Driver
DescriptionN/AVersion12.8.0.1016
TypeOthers DriversRelease Date2014-01-22
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
USB 3.0 Driver
DescriptionN/AVersion2.5.0.19
TypeOthers DriversRelease Date2014-01-22
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...