วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

MSI MS-98D6 Driver for Windows x86/x64


DescriptionN/AVersion100
TypeBIOSRelease Date2014-01-22
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.4.0.1027
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2014-01-23
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.4.0.1027
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2014-01-22
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionLAN(I217-LM): 11(12.5.18.0)
LAN(I210-AT): 11(12.3.35.0)
Version11
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2014-01-22
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion18.1
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2014-01-22
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion6954
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2014-01-23
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion6954
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2014-01-22
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion14.56.0.5441
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2014-01-22
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
Description32bit: 15.31.20.3310
64bit: 15.31.20.64.3310
Version15.31.20.64.3310
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2014-01-22
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
IAMT9.0 Driver
DescriptionN/AVersion9.0.13.1402
TypeOthers DriversRelease Date2014-01-22
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
TPM Driver
DescriptionN/AVersion4.3.200.3390
TypeOthers DriversRelease Date2014-01-22
OSXP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
AMT9.0 Driver
DescriptionN/AVersion9.0.13.1402
TypeOthers DriversRelease Date2014-01-22
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
RST Driver
DescriptionN/AVersion12.8.2.1000
TypeOthers DriversRelease Date2014-01-22
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
TPM Driver
DescriptionN/AVersion4.3.200.3390
TypeOthers DriversRelease Date2014-01-22
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
USB 3.0 Driver
DescriptionN/AVersion2.5.1.28
TypeOthers DriversRelease Date2014-01-22
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...