วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

MSI MS-98E3 Driver for Windows x86/x64
Descriptionfor BayTrail-D (Desktop, 32 Bits BIOS)Version100
TypeBIOSRelease Date2014-01-22
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Descriptionfor BayTrail-D (Desktop, 64 Bits BIOS)Version100
TypeBIOSRelease Date2014-01-22
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Descriptionfor BayTrail-M (Mobile, 32 Bits BIOS)Version200
TypeBIOSRelease Date2014-01-22
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Descriptionfor BayTrail-M (Mobile, 64 Bits BIOS)Version200
TypeBIOSRelease Date2014-01-22
DownloaddownloadFile SizeMB
Note
Chipset Driver
DescriptionN/AVersion9.4.4.1006
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2014-01-27
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion18.7
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2014-01-27
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionN/AVersion18.5
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2014-01-27
OSWin8 64, Win8 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
MBI Driver
DescriptionN/AVersion1.70.304.16315
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2014-01-27
OSWin8 64, Win8 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
TXE Driver
DescriptionN/AVersion1.0.2.1060
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2014-01-27
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Bluetooth Driver
DescriptionN/AVersion7.4.0.170
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2014-01-27
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion7040
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2014-01-27
OSWin8 64, Win8 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionN/AVersion7040
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2014-01-27
OSWin8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion15.33.64.3374
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2014-01-27
OSWin7 64
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
VGA Driver
DescriptionN/AVersion15.33.3.64.3309
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2014-01-27
OSWin8 64, Win8 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
AZ AR9485 Driver
DescriptionN/AVersion9.2.0.514
TypeOthers DriversRelease Date2014-01-27
OSWin7 64, Win7 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...