วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

MSI MS-9A25(WindBOX-II) Driver for Windows x86/x64


DescriptionUpdate the audio Verb TableVersion112
TypeBIOSRelease Date2012-03-09
DownloaddownloadFile Size0.51 MB
Note
Chipset Driver
Description945GSE+ICH7MVersionN/A
TypeSystem & Chipset DriversRelease Date2012-03-09
OSWin7 64, Win7 32, XP 32
DownloaddownloadFile Size7.36 MB
NoteN/A
LAN Driver
DescriptionIntel 82574LVersionN/A
TypeOn-Board LAN DriversRelease Date2012-03-09
OSWin7 64, Win7 32, XP 32
DownloaddownloadFile Size131.42 MB
NoteN/A
Audio Driver
DescriptionALC888VersionR2.47
TypeOn-Board Audio DriversRelease Date2012-03-09
OSWin7 64, Win7 32, XP 32
DownloaddownloadFile Size179.76 MB
NoteN/A
VGA Device
DescriptionN/AVersionN/A
TypeOn-Board VGA DriversRelease Date2012-03-09
OSWin7 64, Win7 32, XP 32
DownloaddownloadFile Size63.82 MB
NoteN/A
Realtek Wireless LAN Driver
DescriptionVersion: 1086.1.129.2010

VersionN/A
TypeWireless LAN DriversRelease Date2010-04-26
OSXP 32
DownloaddownloadFile Size16.64 MB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...