วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

MSI StarPad Driver for Windows x86/x64


StarPad Driver
DescriptionDriver Version : 7.0.5.0VersionN/A
TypeOthers DriversRelease Date2010-01-22
OSWin7 64, Win7 32, Vista 64, Vista 32, XP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A
SoftStylus 2.2
DescriptionMulti-tapping and Hand-writing
User can customize the "Hot Key", "Maximize" and other functions by using the multi-tap feature to set it.
Version2.2
TypeUtilityRelease Date2010-01-22
OSWin7 64, Win7 32, Vista 64, Vista 32, XP 64, XP 32
DownloaddownloadFile SizeMB
NoteN/A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...