วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ASUS MAXIMUS VII HERO Driver for Windows x86/x64


รายละเอียดMAXIMUS VII HERO BIOS 0508
1.upported front base control and firmware update function.
2.Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us

*Note: After you refreshing this BIOS, please also update the Audio Driver to version v7240 for the best compatibilty.
ขนาดไฟล์5.55 MBytesอัพเดท 2014/05/20
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก
รายละเอียดBupdater Utility V1.30 for flash BIOS under DOS.
ขนาดไฟล์39.23 KBytesอัพเดท 2012/02/22
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก
รายละเอียดIntel(R) Chipset Software Installation Utility V10.0.14 for Windows 7/8/8.1 32bit & 64bit.(WHQL)
ขนาดไฟล์2.87 MBytesอัพเดท 2014/05/08
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก
รายละเอียดIntel(R) Management Engine Interface V10.0.0.1204 for Windows 7/8/8.1 32bit & 64bit.(WHQL)
ขนาดไฟล์79.55 MBytesอัพเดท 2014/05/08
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก
รายละเอียดRealtek Audio Driver V6.0.1.7240 for Windows 7/8/8.1 32bit & 64bit.(WHQL)
ขนาดไฟล์322.34 MBytesอัพเดท 2014/05/20
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก
รายละเอียดIntel(R) Graphics Accelerator Driver V10.18.10.3496 for Windows 7/8/8.1 32 & 64bit.
ขนาดไฟล์223.09 MBytesอัพเดท 2014/05/08
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก
รายละเอียดIntel(R) Gigabit Ethernet Driver V19.1.51.0 for Windows 7/8/8.1 32bit & 64bit.(WHQL)
ขนาดไฟล์80.41 MBytesอัพเดท 2014/05/08
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก
รายละเอียดIntel USB 3.0 Driver V3.0.0.16 for Windows Win7 32bit & Win7 64bit---(WHQL).
ขนาดไฟล์5.84 MBytesอัพเดท 2014/05/08
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก
รายละเอียดRAMDisk V2.02.03 for Windows 7/8/8.1 64bit.
ขนาดไฟล์5.61 MBytesอัพเดท 2014/05/26
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก
รายละเอียดIntel Smart Connect Technology Software V5.0.10.2808 for Windows 7/8/8.1 32bit & 64bit.
ขนาดไฟล์22.5 MBytesอัพเดท 2014/05/08
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก
รายละเอียดAsmedia SATA Controller Driver V2.0.8.1 for Windows 7/8/8.1 32bit & 64bit.(WHQL)
ขนาดไฟล์3.74 MBytesอัพเดท 2014/05/08
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก
รายละเอียดIntel AHCI/RAID Driver Path for Windows Win7 32bit & Win7 64bit & Win8 32bit & Win8 64bit & Win8.1 32bit & Win8.1 64bit.
Intel Rapid Storage Technology Driver software V13.0.3.1001 for Windows Win7 64bit & Win8 64bit & Win8.1 64bit---(WHQL).
Intel Rapid Storage Technology Driver software V13.0.3.1001 for Windows Win7 32bit & Win8 32bit & Win8.1 32bit---(WHQL).
ขนาดไฟล์82.21 MBytesอัพเดท 2014/05/08
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก
รายละเอียดIntel Rapid Start Technology Software V4.0.0.1068 for Windows 7/8/8.1 32bit & 64bit.
ขนาดไฟล์2.56 MBytesอัพเดท 2014/04/09
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...