วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 1 Driver for Windows x86/x64


รายละเอียดSABERTOOTH Z97 MARK 1 BIOS 0901
1. Update uCode for new Anniversary Edition CPU support.
2. Enhance accuracy for DRAM frequency.
3. Enhance security setting.
4. Enhance compatibility for ASUS ThunderboltEX II series cards.
5. Enhance stability for OC profile function.
6. Enhance legacy storage support for the RAID wizard in EZ Tuning Wizard function.
7. Change “Next Boot after AC Power Loss” setting to speed up PC boot time.
8.Update WOL function
ขนาดไฟล์5.8 MBytesอัพเดท 2014/05/21
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก
รายละเอียดBupdater Utility V1.30 for flash BIOS under DOS.
ขนาดไฟล์39.23 KBytesอัพเดท 2012/02/22
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก
รายละเอียดIntel(R) Chipset Software Installation Utility V10.0.14 for Windows 7/8/8.1 32bit & 64bit.(WHQL)
ขนาดไฟล์2.87 MBytesอัพเดท 2014/05/08
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก
รายละเอียดIntel(R) Management Engine Interface V10.0.0.1204 for Windows 7/8/8.1 32bit & 64bit.(WHQL)
ขนาดไฟล์79.55 MBytesอัพเดท 2014/05/08
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก
รายละเอียดRealtek Audio Driver V6.0.1.7233 for Windows 7/8/8.1 32bit & 64bit.(WHQL)
ขนาดไฟล์270.78 MBytesอัพเดท 2014/05/08
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก
รายละเอียดIntel(R) Graphics Accelerator Driver V10.18.10.3496 for Windows 7/8/8.1 32 & 64bit.
ขนาดไฟล์223.09 MBytesอัพเดท 2014/05/08
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก
รายละเอียดRealtek LAN Driver V7.79.108.2014 for Windows 7 32bit & 64bit.(WHQL)
Realtek LAN Driver V8.25.108.2014 for Windows 8/8.1 32bit & 64bit.(WHQL)
ขนาดไฟล์93.78 MBytesอัพเดท 2014/05/12
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก
รายละเอียดIntel USB 3.0 Driver V3.0.0.16 for Windows Win7 32bit & Win7 64bit---(WHQL).
ขนาดไฟล์5.84 MBytesอัพเดท 2014/05/08
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก
รายละเอียดAsmedia SATA Controller Driver V2.0.8.1 for Windows 7/8/8.1 32bit & 64bit.(WHQL)
ขนาดไฟล์11.21 MBytesอัพเดท 2014/05/08
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก
รายละเอียดIntel Smart Connect Technology Software V5.0.10.2808 for Windows 7/8/8.1 32bit & 64bit.
ขนาดไฟล์22.5 MBytesอัพเดท 2014/05/08
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก
รายละเอียดIntel AHCI/RAID Driver Path for Windows Win7 32bit & Win7 64bit & Win8 32bit & Win8 64bit & Win8.1 32bit & Win8.1 64bit.
Intel Rapid Storage Technology Driver software V13.0.3.1001 for Windows Win7 64bit & Win8 64bit & Win8.1 64bit---(WHQL).
Intel Rapid Storage Technology Driver software V13.0.3.1001 for Windows Win7 32bit & Win8 32bit & Win8.1 32bit---(WHQL).
ขนาดไฟล์82.21 MBytesอัพเดท 2014/05/08
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก
รายละเอียดIntel Rapid Start Technology Software V4.0.0.1068 for Windows 7/8/8.1 32bit & 64bit.
ขนาดไฟล์2.56 MBytesอัพเดท 2014/04/09
ดาวน์โหลดจากทั่วโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...