วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Qualcomm (Google) ADB Driver for Windows x86/x64Hardware ID's:

USB\VID_0408&PID_3999
USB\VID_0408&PID_399F
USB\VID_0408&PID_EA26
USB\VID_0409&PID_0301
USB\VID_0409&PID_030C
USB\VID_0409&PID_032F
USB\VID_0409&PID_0340
USB\VID_0409&PID_0345
USB\VID_0409&PID_0346
USB\VID_0409&PID_0391
USB\VID_0409&PID_0407
USB\VID_0474&PID_0314
USB\VID_0482&PID_0553
USB\VID_0482&PID_0566
USB\VID_0482&PID_0582
USB\VID_0482&PID_0588
USB\VID_0482&PID_05C4
USB\VID_04C5&PID_12AA
USB\VID_04C5&PID_12AB
USB\VID_04C5&PID_1314
USB\VID_04C5&PID_131A
USB\VID_04C5&PID_134F
USB\VID_04C5&PID_1352
USB\VID_04C5&PID_1378
USB\VID_04C5&PID_137F
USB\VID_04C5&PID_138E
USB\VID_04DA&PID_21DD
USB\VID_04DA&PID_21FD
USB\VID_04DA&PID_2206
USB\VID_04DA&PID_2238
USB\VID_04DA&PID_2239
USB\VID_04DA&PID_2513
USB\VID_04DA&PID_3C29
USB\VID_04DA&PID_3C2D
USB\VID_04DA&PID_3C35
USB\VID_04DD&PID_9392
USB\VID_04DD&PID_939A
USB\VID_04DD&PID_93C9
USB\VID_04DD&PID_93FF
USB\VID_04DD&PID_9418
USB\VID_04DD&PID_9450
USB\VID_04DD&PID_94DB
USB\VID_04DD&PID_94EE
USB\VID_04DD&PID_953A
USB\VID_04DD&PID_959D
USB\VID_04DD&PID_95AD
USB\VID_04DD&PID_95AE
USB\VID_04DD&PID_9626
USB\VID_04DD&PID_9634
USB\VID_04DD&PID_9635
USB\VID_04DD&PID_963F
USB\VID_04DD&PID_965A
USB\VID_04E8&PID_685E
USB\VID_04E8&PID_6860
USB\VID_0502&PID_3348
USB\VID_0502&PID_337C
USB\VID_054C&PID_06AD
USB\VID_054C&PID_06BC
USB\VID_05C6&PID_9025
USB\VID_05C6&PID_9031
USB\VID_0930&PID_0963
USB\VID_0930&PID_0D8D
USB\VID_0955&PID_7100
USB\VID_0B05&PID_4C81
USB\VID_0B05&PID_4CD1
USB\VID_0B05&PID_4D01
USB\VID_0B05&PID_4DEF
USB\VID_0B05&PID_4E01
USB\VID_0B05&PID_4E5F
USB\VID_0BB0&PID_0005
USB\VID_0BB4&PID_0005
USB\VID_0BB4&PID_0C02
USB\VID_0BB4&PID_0C03
USB\VID_0BB4&PID_0CA2
USB\VID_0BB4&PID_0CBA
USB\VID_0BB4&PID_0DFE
USB\VID_0BB4&PID_200C
USB\VID_0BB4&PID_200F
USB\VID_0E79&PID_1361
USB\VID_0F1C&PID_010C
USB\VID_0FCE&PID_1351
USB\VID_0FCE&PID_212E
USB\VID_0FCE&PID_5161
USB\VID_0FCE&PID_5176
USB\VID_0FCE&PID_5178
USB\VID_0FCE&PID_5181
USB\VID_0FCE&PID_518A
USB\VID_0FCE&PID_5194
USB\VID_0FCE&PID_612E
USB\VID_0FCE&PID_615C
USB\VID_0FCE&PID_6161
USB\VID_1004&PID_61F9
USB\VID_1004&PID_631D
USB\VID_1006&PID_4039
USB\VID_10D6&PID_0C02
USB\VID_12D1&PID_1035
USB\VID_12D1&PID_1038
USB\VID_12D1&PID_1052
USB\VID_12D1&PID_360A
USB\VID_12D1&PID_360E
USB\VID_12D1&PID_360F
USB\VID_1782&PID_5D03
USB\VID_1782&PID_5D04
USB\VID_17EF&PID_7435
USB\VID_17EF&PID_7498
USB\VID_17EF&PID_749B
USB\VID_17EF&PID_74E6
USB\VID_18D1&PID_0002
USB\VID_18D1&PID_0003
USB\VID_18D1&PID_0007
USB\VID_18D1&PID_4E22
USB\VID_18D1&PID_4E26
USB\VID_18D1&PID_4E42
USB\VID_18D1&PID_4EE6
USB\VID_18D1&PID_D001
USB\VID_18D1&PID_DEED
USB\VID_1949&PID_000A
USB\VID_1D91&PID_0030
USB\VID_1EBF&PID_7027
USB\VID_2207&PID_0000
USB\VID_2207&PID_0010
USB\VID_22B8&PID_2E51
USB\VID_22B8&PID_2E53
USB\VID_22B8&PID_4366
USB\VID_25D6&PID_0001

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...