วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

Acer Aspire 3040 Driver for Windows XP


ประเภทVendorคำอธิบายVersionขนาดวันที่
AudioRealtekAudio Driver5.10.0.521123.0 MB2008/12/02ดาวน์โหลด
BluetoothWIDCOMMBluetooth Driver5.0.1.120071.8 MB2008/12/02ดาวน์โหลด
CPUAMDCPU Driver1.2.2.24.3 MB2008/12/02ดาวน์โหลด
CardReaderRicohCard Reader Driver1.01.041.8 MB2008/12/02ดาวน์โหลด
LanRealtekLAN Driver5.620.1202.20042.1 MB2008/12/02ดาวน์โหลด
ModemConexantModem Driver7.35.0.01.5 MB2008/12/02ดาวน์โหลด
TouchPadSynapticsTouchpad Driver7.12.25.1 MB2008/12/02ดาวน์โหลด
VGAATIVGA Driver8.204.0.090.0 MB2008/12/02ดาวน์โหลด
Wireless LANAtherosWireless LAN Driver4.0.0.140015.3 MB2008/12/02ดาวน์โหลด
Wireless LANBroadcomWireless LAN Driver3.100.46.07.1 MB2008/12/02ดาวน์โหลด

ประเภทVendorคำอธิบายVersionขนาดวันที่
Acer GridVistaAcerAcer GridVista Application2.52.0111640.2 KB2008/12/02ดาวน์โหลด
LaunchManagerDritekLaunchManager Application1.0.9.41.9 MB2008/12/02ดาวน์โหลด
eDataSecurityAcereDataSecurity Management Application1.00.2323.7 MB2009/01/16ดาวน์โหลด
eFrameworkAcerEmpowering Technology Framework2.1.21.416.3 MB2009/01/16ดาวน์โหลด
eLockAcereLock Management Application1.7.9.216.0 MB2009/01/16ดาวน์โหลด
ePerformanceAcerePerformance Management Application1.0.10.214.8 MB2009/01/16ดาวน์โหลด
ePresentationAcerePresentation Management Application1.1.4.819794.6 KB2009/01/16ดาวน์โหลด
eSettingAcereSetting Management Application1.2.20.355.8 MB2009/01/16ดาวน์โหลด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...