วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

Acer Aspire 3620A Driver for Windows XP


ประเภทVendorคำอธิบายVersionขนาดวันที่
AudioRealtekAudio Driver5.10.0.583018.6 MB2009/02/13ดาวน์โหลด
BluetoothWIDCOMMBluetooth Driver4.0.1.290039.7 MB2009/02/13ดาวน์โหลด
ChipsetIntelChipset Driver6.2.1.10012.4 MB2009/02/13ดาวน์โหลด
LanRealtekLAN Driver5.620.1202.20042.1 MB2009/02/13ดาวน์โหลด
ModemFoxconnModem Driver7.35.00.501.5 MB2008/12/02ดาวน์โหลด
TouchPadSynapticsTouchpad Driver7.13.25.1 MB2009/02/13ดาวน์โหลด
VGAIntelVGA Driver6.14.10.43844.9 MB2009/02/13ดาวน์โหลด
Wireless LANBroadcomWireless LAN Driver3.100.46.06.8 MB2009/02/13ดาวน์โหลด
Wireless LANFoxconnWireless LAN Driver4.0.0.140015.3 MB2009/02/13ดาวน์โหลด
Wireless LANIntelWireless LAN Driver9.0.3.979.8 MB2008/12/02ดาวน์โหลด

ประเภทVendorคำอธิบายVersionขนาดวันที่
Acer GridVistaAcerAcer GridVista Application2.29.0728540.5 KB2009/02/13ดาวน์โหลด
LaunchManagerAcerLaunchManager Application1.0.9.31.9 MB2009/02/13ดาวน์โหลด
eDataSecurityAcereDataSecurity Management Application1.0.0.2123.6 MB2009/01/16ดาวน์โหลด
eFrameworkAcerEmpowering Technology Framework2.1.21.416.3 MB2009/01/16ดาวน์โหลด
eLockAcereLock Management Application1.7.9.216.0 MB2009/01/16ดาวน์โหลด
ePerformanceAcerePerformance Management Application1.0.10.214.8 MB2009/01/16ดาวน์โหลด
ePowerAcerePower Management Application1.6.8.2804.7 MB2009/01/16ดาวน์โหลด
ePresentationAcerePresentation Management Application1.1.4.819814.3 KB2009/01/16ดาวน์โหลด
eSettingAcereSetting Management Application1.2.14.275.8 MB2009/01/16ดาวน์โหลด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...