วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

Acer eMachines E440 Driver for Windows x86/x64


CategoryVendorDescriptionVersionSizeDate
AudioRealtekAudio Driver6.0.1.600486.2 MB2010/05/06Download
BluetoothAtherosBluetooth Driver for Windows 7 SP16.18.0624.0302199.9 MB2011/04/12Download
BluetoothAtherosBluetooth Driver (3.0)7.01.000.1857.3 MB2010/10/19Download
BluetoothAtherosBluetooth Driver6.04.002.371.1 MB2010/05/06Download
BluetoothBroadcomBluetooth Driver (3.0)6.3.0.600059.0 MB2010/10/19Download
BluetoothBroadcomBluetooth Driver6.2.0.940757.7 MB2010/05/06Download
CardReaderRealtekCard Reader Driver6.1.7600.301138.0 MB2010/05/06Download
LanBroadcomLAN Driver12.4.1.0127.1 MB2010/05/06Download
TouchPadALPSTouchpad Driver7.5.2002.13098.5 MB2011/06/13Download
TouchPadELANTECHTouchpad Driver7.0.6.537.9 MB2011/06/13Download
TouchPadSynapticsTouchpad Driver14.0.19.029.4 MB2011/06/13Download
VGAATIVGA Driver8.713.1.0121.7 MB2010/05/06Download
Wireless LANAtherosWireless LAN Driver9.0.0.16323.5 MB2010/05/06Download
Wireless LANBroadcomWireless LAN Driver5.60.48.3520.5 MB2010/05/06Download

CategoryVendorDescriptionVersionSizeDate
ApplicationAcerAcer Updater1.02.35027.8 MB2012/04/13Download
CameraChiconyWebCam Application1.0.31.3253.5 MB2010/05/06Download
CameraSuyinWebCam Application5.1.4.13.3 MB2010/05/06Download
CameraliteonWebCam Application3.0.0.38.1 MB2010/05/06Download
LaunchManagerDritekLaunchManager Application4.0.76.0 MB2010/05/06Download
PowerSmart ManagereMachinesPowerSmart Manager Application5.00.30026.0 MB2010/05/06Download

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...