วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

Acer eMachines D440 Driver for Windows x86/x64


CategoryVendorDescriptionVersionSizeDate
AudioRealtekAudio Driver6.0.1.603777.7 MB2010/05/05Download
BluetoothAtherosBluetooth Driver (3.0)7.01.000.1857.3 MB2010/10/19Download
BluetoothAtherosBluetooth Driver7.0.2.1357.4 MB2010/05/05Download
BluetoothBroadcomBluetooth Driver (3.0)6.3.0.600059.0 MB2010/10/19Download
BluetoothBroadcomBluetooth Driver6.3.0.401060.1 MB2010/05/05Download
CardReaderAlcorCard Reader Driver1.0.12. 506.7 MB2010/05/05Download
LanBroadcomLAN Driver12.4.0.3134.0 MB2010/05/05Download
ModemliteonModem Driver2.2.99.02.0 MB2010/05/05Download
TouchPadALPSTouchpad Driver7.5.2015.11078.5 MB2010/05/05Download
TouchPadSynapticsTouchpad Driver14.0.6.029.2 MB2010/05/05Download
VGAATIVGA Driver8.713.3.0122.5 MB2010/05/05Download
Wireless LANAtherosWireless LAN Driver9.0.0.17323.4 MB2010/05/05Download
Wireless LANBroadcomWireless LAN Driver5.60.350.641.1 MB2010/05/05Download

CategoryVendorDescriptionVersionSizeDate
ApplicationAcerAcer Updater1.02.35027.8 MB2012/04/13Download
CameraChiconyWebCam Application1.0.27.2053.5 MB2010/05/05Download
CameraSuyinWebCam Application5.1.2.13.3 MB2010/05/05Download
CameraliteonWebCam Application1.0.2.38.1 MB2010/05/05Download
LaunchManagerDritekLaunchManager Application4.0.76.0 MB2010/05/05Download
PowerSmart ManagereMachinesPowerSmart Manager Application5.00.30029.2 MB2010/05/05Download

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...