วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

Broadcom 2070 Bluetooth Adapter Driver for Windows x86/x64

Broadcom 2070 Bluetooth Adapter Driver


Hardware IDs : 
BTHENUM\{00000002-0000-1000-8000-0002EE000002}_LOCALMFG&000F
BTHENUM\{0000110E-0000-1000-8000-00805F9B34FB}_LOCALMFG&000F

Broadcom 2070 Bluetooth Adapter Driver

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...